РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на фирма "Богара" ООД гр.Пловдив за извършени по Договор от 14.07.2011г."Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проект №B1.12.01/14.03.2011 "Валоризация и промотиране на стари в трансграничния регион" финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007>>2013 на обща стойност 7614.10лв. без ДДС.
В предмета на доставка са включени следните артикули: билборд, информационна табела, както и следните сувенири: чаши, ключодържатели,магнитчета, тениски, шапки, визитници, щипки за бележки, поставки за чаши,сувенири със статив, кногоразделители, часовници, нож за отваряне на писма.

Фирмата изпълни коректно и в срок задълженията си по сключения договор."Богара" ООД има богат и разнообразен асортимент, задоволяващ и
най-взискателните клиенти. Разполага с високо квалифицирани специалисти, което гарантира коректно и качествено обслужване.
   Настоящата референция се издава, за да послужи при участие в търгове и конкурси.

SCROLL TO TOP