В нашето съвремие възможностите на технологиите са вече такива, че можете при първа среща да предоставите много повече от визитка на партньора или клиента си - при това на електронен носител с размерите на визитка. Как да провокирате интерес като се представите с нещо повече от стандартната папка с документи и оферта? Да - Това е възможно - като добавите диск (CD или DVD), оформен в духа на корпоративната Ви визия и представящ компанията Ви със средствата на мултимедията.
Можем да приготвим за Вас - както самото представяне, така и изработката на дискове - с печат върху тях и запис на информацията вътре.

SCROLL TO TOP