E-мail маркетингът е най-ефективният директен маркетинг в последните няколко години. Неговото използване позволява за кратко време и с минимални средства да достигнете до Вашата аудитория, до Вашата целева група или до Вашите партньори. E-мail кампаниите позволяват реакция в кратко време и не изискват сериозен ресурс за измерване и обработка на резултатите. Нещо повече - съвременните средства за e-мail маркетинг позволяват Вашето послание да се персонализира и изпрати до потребителя в точно определен ден и час.
E-мail маркетингът се базира на технологията на електронната поща. Можете да изпращате до своите клиенти - както персонални писма, така и периодични информационни бюлетини, покани за събития, анкети и поздравителни картички.
E-mail кампанията е най-силното и ефективно средство за създаване на лоялни клиенти. Добре разработената e-мail кампания ще Ви сближи с клиентите, ще затвърди доверието им у Вас, а като резултат - ще увеличи и продажбите Ви. Общувайте с тях ежедневно, седмично или месечно - всичко зависи от характера на Вашата дейност и от спецификата на продуктите или услугите, които предлагате.

SCROLL TO TOP