"Богара" ООД, ЕИК 160077098, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул."Пере Тошев" № 107 е рекламна агенция, с богат опит в областта на маркетинга, брандинга, дизайна, фотографията и рекламата. Референцията ни се основава на съвместната ни работа и отлични бизнес отношения с "Богара" ООД, в качеството ни на техен клиент.

 

 

През 2011 година, "Богара" ООД изработи дизайн и предпечат на два фирмени каталога и рекламна папка на "Юрий Гагарин" АД, извърши рекламно заснемане на продукти, интериор и екстериор на дружеството и оказа пълно съдействие и контрол при отпечатването на рекламните материали. През 2011 и 2012 година "Юрий Гагарин" АД възложи на "Богара" ООД дизайна, изпълнението и доставката на коледните и новогодишните рекламни материали включващи бележници, календари, химикалки и торби. "Богара" ООД е надежден и коректен партньор. Техни отличителни предимства са креативност, високо качество на рекламната продукция и сигурност на изпълнението на поръчките в договорените с клиентите срокове. Настоящата референция се издава за да послужи за участие в търгове и конкурси. Иван Шарланджиев
Изпълнителен Директор
"Юрий Гагарин" гр. Пловдив

SCROLL TO TOP